FARMIDATA

Vauhtia digitalisaation älykkääseen hyödyntämiseen maataloudessa
”Enemmän ruokaa – vähemmän resursseja”

Farmidata on Salon kaupungin, alueen maatalouden, teknologiayritysten ja Sitran yhteishanke ruoantuotannon edellytysten ja resurssitehokkuuden parantamiseksi edistyksellisen digitalisaation avulla.

Kaikki sektorirajat ylittäen - uusien törmäytysten tuloksena projekti kerää ainutlaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja ruoantuotannon kehittämiseen, sen sivuvirtojen hyödyntämiseen - ympäristökuormituksen vähentämistä unohtamatta.

Hanke sai alkunsa korkean teknologian asiantuntijoiden sekä salolaisten maatalouden ja maatalousympäristön osaajien yhteisestä ajatuksesta. Elokuussa 2017 tehty Digitalisaation mahdollisuudet -selvitys osoitti voimakkaan kiinnostuksen digitaalisaation tuottamia hyötyjä kohtaan paikallisten maatilatuottajien keskuudessa.

Kolmeosaisen Farmidata-projektin pilottivaiheessa, vuoden 2018 aikana kartoitamme tilojen teknologian käytön nykytilaa ja maatalousyrittäjien ongelmia ja haasteita, jotka voidaan ratkaista teknologiayritysten tai tietotekniikan avulla. Tavoitteenamme on syventää ymmärrystä maatilayrittäjien keskuudessa uusista tietoaineistoon ja tiedon omistajuuteen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Farmidatan tarkoitus on löytää konkreettisia tuotantoa tehostavia ratkaisuja ja malleja, jotka parantavat esimerkiksi satotasoa, tuovat lisäarvoa tuotteille sekä keventävät ympäristökuormitusta. Pilotissa mukana olevilla tiloilla on mahdollisuus päästä hyödyntämään kokeiltavia teknologioita sekä niistä saatavia tuloksia.

Farmidata toteutetaan yhteistyössä osana Sitran Biotalouden digitaalinen Ekosysteemi (BDE) - hanketta. Mukana hankkeessa ovat Soficta Oy, Datasense Oy, Ammattiopisto Livia, Toivon Tila, Salon kaupunki ja Salolaisia maatilayrityksiä.

Farmidata - hankkeen hyödyt

  • Mahdollistaa kustannussäästöjä, parantaa tuottavuutta ja resurssitehokkuutta.
  • Parantaa ruokaturvallisuutta ja jäljitettävyyttä.
  • Vähentää maatalouden aiheuttamaa ympäristökuormitusta.
  • Vähentää ruuantuottajien työtaakkaa kaikille tuottajille sopivien ratkaisujen kautta.
  • Avaa IT-yrityksille uusia, kansainvälisiäkin liiketoimintamahdollisuuksia ja tätä kautta varmistaa IT- alan työpaikkojen pysyvyyden Salon seudulla.
  • Lisää tietoisuutta tulevaisuuden digitaalisaation mahdollisuuksista, inspiroi ja luo edellytykset toimia tehokkaammin.
  • Innostaa uusia toimijoita niin maatalous- kuin IT-alalle.

Yhteystiedot

info@farmidata.fi

Sami Metsänperä

Soficta Oy


sami.metsanpera@soficta.fi

050 483 6142

www.soficta.fi

Timo Teinilä

Ammattiopisto Livia


timo.teinila@livia.fi

050 406 8735

www.livia.fi

Olli Pekka Ruponen

Toivon Tila


toivontila@gmail.com

050 582 4645

www.toivontila.fi

Jari Hakkarainen

Datasense Oy


jari.hakkarainen@datasense.fi

040 502 2740

www.datasense.fi

* Projekti toteutetaan yhteistyössä osana Sitran Biotalouden digitaalinen Ekosysteemi (BDE) - hanketta.

* Mukana olevat yritykset / tahot - Soficta Oy, Salon kaupunki, Yrityssalo, Toivon Tila, Datasense Oy, Avitron Oy, Rekijoki Elektronics Oy ja RCPSW Oy. Yhteistyössä mukana Sitra, Luke ja ProAgria.